Berätta lite om dig själv och varför du skulle passa bra till programmet.
Let's go
 
Namn *

 
Telefonnummer

 
Ålder *

 
Ort *

 
Huvudsaklig sysselsättning


 
Har du ett företag?

     
 
Om ja, beskriv kort företagsidén och dina mål.

Länka gärna till hemsida, facebook etc.
 
Om nej, vilken typ av idé är du intresserad av att driva som projekt eller företag?

Din ansökan bedöms främst utifrån din drivkraft och motivation. Vi vet att idéer kan förändras med tiden.
 
Varför vill du vara en del av programmet? *

Exempelvis, vad vill du ha ut av det, vad har du för förväntningar och vad ska du göra med kunskapen?
 
Vilka skills och kunskaper kan du bidra med till gruppen? *

 
Vad skulle du vilja lära dig?

Exempelvis olika modeller, eller specifika kunskaper.
 
Vi vill skapa en dynamisk grupp med en blanding av både ålder och kompetens, där en del har kommit igång med företagandet medan andra är i startgroparna. Mycket av lärandet kommer i själva verket komma från dina kollegor genom feedback och inspiration.

Vi kommer berätta mer när vi gör intervjun.

Tack för att du fyllde i ansökan och vi hör av oss med tid och datum för intervju!

Tack för att du fyllde in denna typeform!
Nu skapa din egna — Det är gratis, lätt och vackert
Skapa en <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform